Author Archives: admin_mile

POZIV ZA PRIJAVE ZA TROMJESEČNU PLAĆENU PRAKSU ZA MLADE BEZ RADNOG ISKUSTVA

PRO-Office Bijeljina raspisuje drugi ciklus poziva za prijave za tromjesečnu plaćenu praksu za mlade bez radnog iskustva. Nastavljamo sa pružanjem prilike mladim osobama da steknu prvo praktično radno iskustvo  u trajanju od 3 mjeseca. Tokom trajanja obuke izabrani kanditati će imati priliku da steknu praktična iskustva u vezi: Administarivno kancelarijskih

PURS poziva na prijaviu prihoda iz inostranstva i registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu

U cilju podrške registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu od strane freelener PRO-OFFICE  nudi poseban paket pad nazivom freelense-service koja nudi uslugu podrške pri registraciji djelatnosti koje se nude na tržištu, poslovno savjetovanje, virtuelnu kancelariju i računovodstvene usluge. Vlasnik agencije Dragana Čalaković ističe “Sama činjenica da postoje pojednici ili

Kako uspješno pokrenuti novi posao?

Kako uspješno pokrenuti novi posao? Autor Predrag Pajić   Osnivanje sopstvenog posla i preuzimanje uzda u svoje ruke, iako možda izgleda  zastrašujuće, može biti jedan od najuzbudljivijih koraka naprijed u vašoj karijeri. Nudi vam potencijal da sami odredite svoje radno vrijeme, radno opterećenje i smjernice. Pokretanje vlastitog posla može vam

RS dobija zakon o faktoringu: Preduzeća na korak do bržeg i jeftinijeg novca

Izvor Nezavisne Republika Srpska uskoro će dobiti zakon o faktoringu, koji će firmama omogućiti prodaju postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, a koje je nastalo kroz prodaju robe ili pružanje usluge, što bi, između ostalog, trebalo da dovede do veće likvidnosti privrednih subjekata. Praktično, faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg

Registracija preduzeća

U saradnji sa notarom i pravnim ekspertima, agencija Pro-office vrši registraciju raznih oblika pravnih lica kao i preduzetnika i pruža kompletnu uslugu registracije. Pro-office pruža osnovne usluge registracije pravnih lica: Priprema i sastavljanje osnivačkog akta (odluka ili ugovor o osnivanju) Uplata osnivačkog uloga (privremeni račun) u nekoj od poslovnih banaka

« Older Entries