Category Archives: Usluge

Registracija preduzeća

U saradnji sa notarom i pravnim ekspertima, agencija Pro-office vrši registraciju raznih oblika pravnih lica kao i preduzetnika i pruža kompletnu uslugu registracije. Pro-office pruža osnovne usluge registracije pravnih lica: Priprema i sastavljanje osnivačkog akta (odluka ili ugovor o osnivanju) Uplata osnivačkog uloga (privremeni račun) u nekoj od poslovnih banaka

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija PRO-OFFICE posjeduje znanje iz oblasti lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa zakonskom regulativom. Mi dobro razumijemo implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanje preduzeća.  Našim klijentima

Poreski konsalting

Angažovanjem agencije PRO-OFFICE kao poreskog savjetnika naši klijenti dobijaju savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savjetodavne usluge u pogledu transfernih cijena, informacije o

Izrada poslovnih, finansijskih i biznis planova

Agencija PRO-OFFICE pruža usluge savavjetovanja i izradu svih oblika planova koji će Vam pomoći u realizaciji poslovnih poduhvata, planova potrebnih za osiguranje kredita, planiranje određenih poslovnih i finasijskih kategorija,  obezbjeđivanje podatka relevantnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. U okviru izrade biznis plana računovodstvena agencija PRO-OFFICE nudi sljedeće usluge: analiza tržišta