Author Archives: admin_mile

POZIV ZA PRIJAVE ZA TROMJESEČNU PLAĆENU PRAKSU ZA MLADE BEZ RADNOG ISKUSTVA

PRO-Office Bijeljina raspisuje drugi ciklus poziva za prijave za tromjesečnu plaćenu praksu za mlade bez radnog iskustva. Nastavljamo sa pružanjem prilike mladim osobama da steknu prvo praktično radno iskustvo  u trajanju od 3 mjeseca. Tokom trajanja obuke izabrani kanditati će imati priliku da steknu praktična iskustva u vezi: Administarivno kancelarijskih

PURS poziva na prijaviu prihoda iz inostranstva i registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu

U cilju podrške registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu od strane freelener PRO-OFFICE  nudi poseban paket pad nazivom freelense-service koja nudi uslugu podrške pri registraciji djelatnosti koje se nude na tržištu, poslovno savjetovanje, virtuelnu kancelariju i računovodstvene usluge. Vlasnik agencije Dragana Čalaković ističe “Sama činjenica da postoje pojednici ili

Kako uspješno pokrenuti novi posao?

Kako uspješno pokrenuti novi posao? Autor Predrag Pajić   Osnivanje sopstvenog posla i preuzimanje uzda usvoje riuke, iako možda izgleda  zastrašujuće, može biti jedan od najuzbudljivijih koraka naprijed u vašoj karijeri. Nudi vam potencijal da sami odredite svoje radno vrijeme, radno opterećenje i smjernice. Pokretanje vlastitog posla može vam ponuditi

RS dobija zakon o faktoringu: Preduzeća na korak do bržeg i jeftinijeg novca

Izvor Nezavisne Republika Srpska uskoro će dobiti zakon o faktoringu, koji će firmama omogućiti prodaju postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, a koje je nastalo kroz prodaju robe ili pružanje usluge, što bi, između ostalog, trebalo da dovede do veće likvidnosti privrednih subjekata. Praktično, faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg

Company registration

In cooperation with notaries and legal experts, Agency Pro-office registers various forms of legal entities and entrepreneurs and provides a complete registration service. Pro-office provides core services  in process of registration legal entity: Preparation and drafting of the founding act (decision or agreement of association) Payment of the founding contribution

« Older Entries