Usluge

Registracija preduzeća

U saradnji sa pravnim ekspertima, agencija Pro-office vrši registraciju raznih  oblika  pravnih  lica  kao i preduzetnika i pruža kompletnu uslugu registracije detaljnije

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija PRO-OFFICE posjeduje znanje iz oblasti lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa zakonskom regulativom detaljnije

Poreski i pravni konsalting

Angažovanjem agencije PRO-OFFICE kao poreskog savjetnika naši klijenti dobijaju savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savjetodavne usluge u pogledu transfernih cijena, informacije o investicionim podsticajima od strane države radi podrške investiranja, porez na dohodak građana i socijalno osiguranje i sl. detaljnije

Izrada poslovnih, finansijskih i biznis planova

Agencija PRO-OFFICE pruža usluge savavjetovanja i izradu svih oblika planova koji će Vam pomoći u realizaciji poslovnih poduhvata, planova potrebnih za osiguranje kredita, planiranje određenih poslovnih i finasijskih kategorija,  obezbjeđivanje podatka relevantnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka. detaljnije