Poreski konsalting

Angažovanjem agencije PRO-OFFICE kao poreskog savjetnika naši klijenti dobijaju savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savjetodavne usluge u pogledu transfernih cijena, informacije o investicionim podsticajima od strane države radi podrške investiranja, porez na dohodak građana i socijalno osiguranje i sl.

Agencija PRO-OFFICE” pruža poresko – savjetodavne usluge u pogledu svih inostranih ulaganja uzimajući u obzir strukturu ulaganja i osnovnu djelatnost preduzeća, a sa ciljem da im pomognemo da iskoriste prednosti poreskog sistema u najvećoj mogućoj mjeri.Naše usluge uključuju:

  • Sastavljanje poreskih izvještaja i bilansa za pravna i fizička lica
  • Poreski review
  • Priprema i predaja poreskih prijava i obrazaca za pravna i fizička lica
  • Poreski savjeti i mišljenja pri utvrđivanju poreza i poreskoj optimizaciji
  • Poresko zastupanje pred nadležnim državnim organima
  • Poreski konsalting u cilju smanjenja poreskih obaveza u granicama zakona
  • Poresko planiranje