Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija PRO-OFFICE posjeduje znanje iz oblasti lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa zakonskom regulativom.

Mi dobro razumijemo implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanje preduzeća.  Našim klijentima nudimo pomoć dao bi iz svake novonastale situacije mogli da izvuku najveću moguću korist.Naš cilj je da Vi možete da se koncentrišete na razvoj Vašeg poslovanje dok mi preuzimamo odgovornost za vođenje Vaših poslovnih evidencija u skladu sa zakonskim propisima i vašim poslovnim potrebama i interesima na ažuran i profesionalan način.

Usluge knjigovodstva čine:

 • vođenje knjiga u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • sastavljanje finansijskih izvještaja u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • obračun zarada i vođenje evidencije zaposlenih
 • izrada specijalnih bilansa (likvidacioni bilans , sanacioni bilansi, konsolidovani bilansi, diobni, bilansi, fuzije itd.)
 • izrada napomena uz finansijske izvještaje
 • sastavljanje pravilnika o računovodstvenim politikama u skladu sa MSFI i nacionalnim okvirom finansijskog izvještavanja
 • organizacija računovodstva (ustrojavanje i unapređenje računovodstvene funkcije, tokova dokumentacije i sistema internih računovodstvenih kontrola)
 • vođenje glavne knjige
 • vođenje analitičkih knjiga (kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, materijal, gotovi proizvodi, lična primanja zaposlenih, proizvodnja
 • obračun i evidencija PDV i ostalih poreskih obaveza
 • završni obračun
 • preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva
 • zastupanje korisnika pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

drugi finansijski poslovi-obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, periodično finansijsko izvještavanje i sl. za mala i srednja pravna lica, preduzetnike, neprofitne organizacije, samostalne trgovinske, zanatske i ugostiteljske radnje i druge pravne subjekte.