Pravna akta

PROPISI – PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE

PROPISI – PRAVNA LICA / PROPISI – FIZIČKA LICA
Propisi o registraciji poreskih obveznika
Propisi o porezu na dohodak
Propisi o doprinosima
Propisi o porezu na dobit
Propisi o porezu na nepokretnosti
Propisi o taksama
Propisi o naknadama
Fiskalizacija
Propisi o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara
Propisi o igrama na sreći

 

PROPISI – UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE
– PDV
– Carine
– Putarine i akcize