MINISTASRTVO TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE: JAVNI KONKURS ZA PROJEKTE U TURIZMU U 2020. GODINI

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske raspisalo je Javni poziv za projekte u oblasti turizma u 2020. godini.

 

Predmet Javnog konkursa je finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva iz namjenskih sredstava za razvoj turizma u skladu sa budžetom Ministarstva trgovine i turizma za 2020. godinu, na način i u postupku koji je propisan Uredbom o uslovima i kriterijumima za dodjelu namjenskih sredstava za razvoj turizma.

 

Više detalja i kompletnu dokumentaciju za apliciranje na Javni poziv možete preuzeti na stranici Ministarstva trgovine i turizma.

https://vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mtt/Pages/default.aspx#collapsible0