Author Archives: admin

PURS poziva na prijaviu prihoda iz inostranstva i registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu

U cilju podrške registraciju djelatnosti koje se nude na tržištu od strane freelener PRO-OFFICE  nudi poseban paket pad nazivom freelense-service koja nudi uslugu podrške pri registraciji djelatnosti koje se nude na tržištu, poslovno savjetovanje, virtuelnu kancelariju i računovodstvene usluge. Vlasnik agencije Dragana Čalaković ističe “Sama činjenica da postoje pojednici ili

Kako uspješno pokrenuti novi posao?

Kako uspješno pokrenuti novi posao? Autor Predrag Pajić   Osnivanje sopstvenog posla i preuzimanje uzda u svoje ruke, iako možda izgleda  zastrašujuće, može biti jedan od najuzbudljivijih koraka naprijed u vašoj karijeri. Nudi vam potencijal da sami odredite svoje radno vrijeme, radno opterećenje i smjernice. Pokretanje vlastitog posla može vam

RS dobija zakon o faktoringu: Preduzeća na korak do bržeg i jeftinijeg novca

Izvor Nezavisne Republika Srpska uskoro će dobiti zakon o faktoringu, koji će firmama omogućiti prodaju postojećeg nedospjelog ili budućeg kratkoročnog potraživanja, a koje je nastalo kroz prodaju robe ili pružanje usluge, što bi, između ostalog, trebalo da dovede do veće likvidnosti privrednih subjekata. Praktično, faktoring je pravni posao kupoprodaje postojećeg

Registracija preduzeća

U saradnji sa notarom i pravnim ekspertima, agencija Pro-office vrši registraciju raznih oblika pravnih lica kao i preduzetnika i pruža kompletnu uslugu registracije. Pro-office pruža osnovne usluge registracije pravnih lica: Priprema i sastavljanje osnivačkog akta (odluka ili ugovor o osnivanju) Uplata osnivačkog uloga (privremeni račun) u nekoj od poslovnih banaka

Zašto profesori ekonomije nisu milijarderi?

NJUJORK – Profesori ekonomije nisu milijarderi zato što razmišljaju logično, unutar finansijski dosljednog sistema.   Milijarderi su postali to što jesu zato što su razmišljali nelogično sa stanovišta ekonomskog sistema. Kada treba raspravljati o makroekonomskim kretanjima, novinari uvijek zovu profesore ekonomije. Ali kada intervjuišu milijardere, pitaju ih samo o tome

Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija PRO-OFFICE posjeduje znanje iz oblasti lokalne i međunarodne računovodstvene prakse. Nudimo vam kompletan spektar profesionalnih računovodstvenih usluga, finansijskog izvještavanja i usluga komunikacije sa poreskim organima i usaglašavanja redovnih obaveza poreskih obveznika sa zakonskom regulativom. Mi dobro razumijemo implikacije nove zakonske regulative i prakse na poslovanje preduzeća.  Našim klijentima

Poreski konsalting

Angažovanjem agencije PRO-OFFICE kao poreskog savjetnika naši klijenti dobijaju savjete vezane za kompletnu poresku problematiku uključujući planiranje i strukturiranje indirektnih poreza, pomoć u komunikaciji sa poreskim organima i rješavanju sporova koji se vode sa njima, optimizaciju obaveza za porez na dobit preduzeća, savjetodavne usluge u pogledu transfernih cijena, informacije o

« Older Entries